De Graaf Logistics

Wie zijn wij

Over ons bedrijf

Warehousing& Distributie Al bijna 100 jaar

Van traditionele bodedienst tot moderne dienstverlener.

Sinds 1920 is De Graaf Logistics dagelijks onderweg naar bestemmingen door heel Europa. Doelmatig, snel en toegewijd. Gesteund door moderne ICT en automatisering. De Graaf Logistics in Oosterhout is voortgekomen uit twee werkmaatschappijen: De Graaf Internationaal Transport uitNieuwendijk, gespecialiseerd in internationale groupage & kraanvervoer enVervoercentrum Breda, gespecialiseerd in nationale distributie. Deze activiteiten zijn in 2001 als DGL gebundeld op de nieuwe locatie aan de Logistiekweg 18 in Oosterhout. En daarna verder uitgebreid met warehousing en spoorvervoer.

DeGraaf Internationaal Transport

De historie van ons bedrijf begint kort nade 1e wereldoorlog, want in 1920 begint Wim de Graaf Sr. zijn eigen bodedienst.Negen jaar later worden paard en wagen verkocht en gaat De Graaf Sr. in zijneerste vrachtwagen rondrijden: een A-Ford.

In 1965 wordt de bodedienst door Wim deGraaf Junior beëindigd en start hij een expeditie- en een transportbedrijf. Alsnel rijden er steeds meer grotere auto's van De Graaf op de snelwegen. Als deGraaf Sr. in 1992 overlijdt nemen de zonen Wim en Jur de Graaf het bedrijfover.

In 1995 neemt De Graaf het VervoercentrumBreda over waar zij al hun expeditiewerkzaamheden onderbrengen. Per januari2001 worden de gezamenlijke activiteiten in het nieuwe pand aan de Logistiekwegin Oosterhout voortgezet onder de naam De Graaf Logistics.

VervoercentrumBreda

Het Vervoercentrum Breda start in 1938 alsbodehuis. Er wordt dan nog met paard & wagen bezorgd. In het café vanLaurijssen aan de Oude Vest in Breda kwamen de bodes om de goederen uit tewisselen. Een ruimte naast het café deed dienst als opslagruimte.

In 1967 wordt door ca. 50 leden hetCoöperatief Vervoercentrum B.A. opgericht. En in 1974 wordt op de Trekpot eennieuw pand betrokken. In 1995 worden de andere leden door De GraafInternationaal Transport uitgekocht en wordt de coöperatie omgezet in een BV.In 2001 wordt de vestiging aan de Trekpot in Breda opgeheven. Dat valt samenmet de start van De Graaf Logistics op de nieuwe locatie in Oosterhout.